WATERPROOFER impregnace na všechny materiály včetně syntetiky, 400 ml

Neohodnoceno
Vyrobeno v Německu
883 pedag Impragnierer(1)

pedag WATERPROOFER 

S všestrannou impregnací Allround-Imprägnierer pedag nemá voda ani znečištění žádnou šanci. Mnohostranné využití, pro kůži, syntetické materiály a textilie.

 • impregnační sprej pro všechny materiály
 • účinně chrání před vodou, zašpiněním a vznikem skvrn
 • mnohostranně využitelný
 • bez obsahu PFOS/PFOA
 • bez silikonů
399 Kč
Do 14 dní

Oblíbené kožené kozačky, kvalitní kožená bunda nebo elegantní kabelka z nubuku – právě vaše nejoblíbenější věci musejí každý den odvádět maximální výkon a trpí v dešti. Impregnací je můžete ochránit! Při použití všestranné impregnace Allround-Imprägnierer pedag nemají voda, znečištění ani skvrny žádnou šanci. Sprej během impregnace obklopí kůži a další materiály ochrannou vrstvou jako lehkým pláštěm. Voda stéká z povrchu. Materiál přesto zůstává hebký a může dýchat.

Důležité je materiál před prvním nošením třikrát  naimpregnovat. Důležité upozornění: Pro komplexní ochranu je potřeba opatřit impregnací také koženou vložku a impregnační ochranu pravidelně obnovovat. I nové boty potřebují ochranu: Naimpregnujte je tedy ještě před prvním nošením.

 

Impregnační sprej je vhodný pro tyto materiály:

 • hladká a broušená kůže
 • maštěný nubuk
 • textilie
 • syntetika
 • strečové materiály
 • odpovídající materiály s TEX membránami.

Objem: 400 ml

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obsahuje: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cykloalkany.Nebezpečné látky: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cykloalkany

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 

Kód Kód: 883
Jméno značky: pedag
Kategorie: Impregnace

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: