TECH WATERPROOFER impregnácia s výživou, extra silná

Neohodnotené
Vyrobené v Nemecku
883.20 pedag Tech pro Waterproofer

pedag TECH WATERPROOFER

€15,20
Skladem (>5 ks)

Mimoriadne odolná karbónová impregnácia s výživou.

Táto revolučná technológia zaisťuje vysoko účinnú hydroizoláciu a silný odpudzujúcí efekt proti všetkým nečistotám a prípadným škvrnám. Vďaka ošetrujúcej zložke navyše zanecháva materiál jemný a pružný. 

Univerzálne použitie na všetkú obuv z hladkej i brúsenej kože, textilu a syntetiky vrátane TEX-membrán.

Perfektná taktiež na odevy, batohy, autosedačky a ďalšie doplnky z citlivých materiálov.

Objem: 400 ml

Nebezpečí: 
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obsahuje: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cykloalkany.Nebezpečné látky: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cykloalkany

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 

Kód Kód: 883.20
Meno značky: pedag
Kategória: Starostlivosť o topánky a kožu
Hmotnosť: 0.056 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: